0490-203 00

Gafflar och kedjor

Vi erbjuder ett komplett sortiment av gaffelarmar, förlängningsgafflar, gaffelaggregat och lyftkedjor för de flesta truckmodeller och fabrikat.

Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen kräver att gaffeltest genomförs minst en gång om året, så att inte sprickor eller andra skador uppstått under hanteringen.

För lyftkedjor ska en daglig tillsyn göras.

Kostnaderna för bristfälligt underhåll kan bli kännbara. Ditt val av kedjor, gaffelarmar och gaffelaggregat påverkar därför inte bara säkerheten. Genom att välja rätt produkt för varje tillämpning sänker du dina kostnader och ökar företagets produktivitet.BERNSTRÖMS TRUCK AB