0490-203 00

Elevah Plockliftar

 http://www.elevah.se

Elevah® är ett produktsortiment utav professionella lyftredskap för industri och underhåll samt orderplockning i så väl butik som lager.
Sedan 2015 är dessa produkter tillgängliga för den svenska marknaden genom den svenska importören och oss som dess återförsäljare.

Med Elevah´s produkter sparas tid effektivt genom att undvika att konstant klättra upp och ner för trappor eller stegar och dessutom slippa trötta ut sig genom att flytta stegar & arbetsplattformar.

Flera lösningar finns framtagna med och utan plockhyllor så man enkelt kan hantera varor på hög höjd, samtidigt som man sparar tid och pengar under den tid man utför arbetet med största möjliga säkerhet.

Alla produkter uppfyller EU:s normer 81/2008 och förmodligen bättre än vad som krävs enligt standarden.

Ta kontakt med oss så försöker vi hjälpa er på bästa möjliga sätt för att öka säkerheten på just er arbetsplats!


Vertikala person plattformar& Plockliftar

Orderplockning är oftast det mest tidsödande och oftast dyraste delen i materialhantering.
Med rätt utrusting kan processen bli mer effektiv för att spara tid, kraft och pengar.

Vi har arbetat på liknande sätt i decennier, men med de nya elektriska stegarna från Elevah® reduceras både tid och arbete, trötthet och olyckor blir halverade, och arbetskostnaderna minskas med 50 %. Ett brett, komplett, och uppdaterat program av produkter garanterar konstant säkerhet samtidigt som alla krav uppfylls.

Spara tid.

Elevah® Elektriska stegar tillåter dig att spara tid då du inte behöver klättra upp och ner på stegar när du byter position. Dessutom, tack vare den möjliga plockhyllan, kan godset hanteras på ett säkert och smidigt sätt.

HALVERA ARBETSTIDEN MED ELEVAH

Spara kraft.

Trötthet, fall, muskelbristningar, frånvaro från arbetet pga. skador etc. Med Elevah® Elektriska stegar så försvinner många av dessa problem. En arbetsplats där du inte behöver trötta ut dig genom att springa runt med stege och klättra upp och ner på ett ohälsosamt sätt. Istället kan du åka säkert och komfortabelt.

Spara utrymme & pengar.

Varför ha två personer som genomför uppgiften när arbetet istället kan genomföras säkert på egenhand? 50 % besparing direkt. Det bästa sättet att reducera kostnader och öka motivationen i er verksamhet är att jobba på ett effektivt sätt. Lätt att förflytta och hantera, tack vare sin kompakta konstruktion vilket leder till att arbetstiden minskas och risken för olyckor minimeras.

GENERELLT KAN DEN TOTALA INSATSEN REDUCERAS Ca 70 % MED ELEVAH


BERNSTRÖMS TRUCK AB