GDPR Bernströms

GDPR - Policys

GDPR & Personuppgiftspolicy

Enligt de nya GDPR-reglerna som träder i kraft 25 maj 2018 vill vi på BERNSTRÖMS TRUCK AB informera dig som kund/leverantör om att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Bernströms Truck AB, 556433-0230, Strömbo 3, 59397 Blankaholm värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantrörsregister i form av förnamn och efternamn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning, företag du arbetar på eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller vad som krävs enligt lag.

Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp kundrelationen. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du skickar e-post till oss eller via andra dokument du tillhandahåller oss, så som när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss!

Med vänlig hälsning

Bernströms Truck AB

0490-20300

info@bernstroms.se