Kvalitet och Miljö Bernströms

Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy Bernströms Truck AB

Bernströms Truck AB ska med fokus på största möjliga kundnytta och kvalité vara en servicepartner till industrin i Småland, med heltäckande service, försäljning och uthyrning inom områdena truckar och städmaskiner.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet, och anpassa detta efter våra kunders behov. Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

· Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

· Kunder skall bemötas med en hög servicegrad och vi skall på ett positivt och kreativt sätt hantera kunden och smidigt lösa ev. problemställningar.

· Genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden ska vi anpassa servicen till totalkvalitet för att förstärka förtroendet.

· Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva totallösningar.

· Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet inom Bernströms Truck AB. Varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.

 

Miljöpolicy Bernströms Truck AB

Bernströms Truck AB ska med fokus på största möjliga kundnytta och kvalité vara en servicepartner till industrin i Småland, med heltäckande service, försäljning och uthyrning inom områdena truckar och städmaskiner.

All mänsklig verksamhet påverkar miljön. Vi bedriver därför ett aktivt arbete för att minska vår miljöbelastning och våra miljörisker, samt att förebygga föroreningar. Vårt miljöarbete skall utgå från basnivån, miljölagar och myndighetsbeslut och därutöver åtar vi oss att arbeta med en ständig miljöförbättring.

Vi skall särskilt lägga vikt vid följande punkter:

· Vi utvecklar och tillhandahåller våra produkter och tjänster så att vår egen och kundens miljöbelastning och miljörisker minskar.

· Försäljning: Miljöanpassade produkter.

· Service: Omhändertagande av farligt avfall på ett för miljön riktigt sätt enligt gällande lagstiftning.

Vi skall ta tillvara personalens engagemang, intresse och kunnande inom miljöområdet. Kontinuerlig utbildning av personalen sker för att stimulera till ett högt miljömedvetande.