Elevah Plockliftar

Elevah Plockliftar

Vi har arbetat på liknande sätt i decennier, men med de nya elektriska stegarna från Elevah® reduceras både tid och arbete, trötthet och olyckor blir halverade, och arbetskostnaderna minskas med 50 %. Ett brett, komplett, och uppdaterat program av produkter garanterar konstant säkerhet samtidigt som alla krav uppfylls.

Maximal säkerhet - spara tid, kraft och pengar. 

Spara tid.

Elevah® Elektriska stegar tillåter dig att spara tid då du inte behöver klättra upp och ner på stegar när du byter position. Dessutom, tack vare den möjliga plockhyllan, kan godset hanteras på ett säkert och smidigt sätt.

Halvera arbetstiden med Elevah.

Spara kraft.

Trötthet, fall, muskelbristningar, frånvaro från arbetet pga. skador etc. Med Elevah® Elektriska stegar så försvinner många av dessa problem. En arbetsplats där du inte behöver trötta ut dig genom att springa runt med stege och klättra upp och ner på ett ohälsosamt sätt, Istället kan du åka säkert och komfortabelt.

Spara pengar.

Varför ha två personer som genomför uppgiften när arbetet istället kan genomföras säkert på egenhand? 50 % besparing direkt, Det bästa sättet att reducera kostnader och öka motivationen i er verksamhet är att jobba på ett effektivt sätt. Lätt att förflytta och hantera, tack vare sin kompakta konstruktion vilket leder till att arbetstiden minskas och risken för olyckor minimeras.

Generellt kan den totala insatsen reduceras ca 70% med Elevah.

Kontakta ossFilm (YouTube)